Orsa

Skola kritiseras av elevombud

Orsa kommun får kritik av Barn- och elevombudet BEO vid Skolinspektionen. Kritiken kommer sedan BEO utrett en anmälan, om att en elev på en skola i kommunen under flera läsår utsatts för kränkande behandling.

Enligt BEO har de åtgärder, som kommunen vidtagit inte varit tillräckliga, då kränkningarna inte upphört utan fortsatt.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se