Osteoporosdagen

Dålig kunskap om benskörhet

1:22 min

Nästan en halv miljon människor lider av benskörhet idag. Men trots att det är en så vanlig sjukdom så är kunskapen dålig inom primärvården. Något som leder till att många människor inte får rätt hjälp i tid.

I dag är det den Internationella Osteoporosdagen något som uppmärksammas bland annat med föreläsningar i Borlänge.

Syftet är att sätta fokus på en sjukdom som cirka en halv miljon människor lider av.

Dessutom tvingas många lida i onödan då kunskapen i primärvården är dålig, säger Sol-Britt Sundvall, från Osteoporotikerförbundet.

– Kunskapen är låg och det kan bero på att det inte ingår många timmar om osteoporos i läkarutbildningen, säger Sol-Britt Sundvall.

På grund av att primärvården kan för lite om sjukdomen upptäcks den alltför sällan vilket gör att många går utan att få rätt diagnos, säger Sol-Britt Sundvall.

– Det sker cirka 70 000 osteoporos-frakturer per år men eftersom man inte ser sambandet mellan frakturen och sjukdomen får man inte behandling för sjukdomen, säger Sol-Britt Sundvall.

Sol-Britt Sundvall tror inte att Landstingen förstår konsekvenserna av att inte upptäcka sjukdomen i tid.

– Tyvärr är det politiker som bestämmer och de saknar definitivt kunskap om sjukdomen, säger Sol-Britt Sundvall.