SKL-RAPPORT:

Här fullföljer flest gymnasieutbildningen

1:09 min

Gagnef, Leksand och Falun är de kommuner i Dalarna där eleverna är bäst på att fullfölja sin gymnasieutbildning inom tre år. Det här framgår av en ny jämförande rapport som Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - presenterar.

SKL har för fjärde året i rad jämfört kommurnas resultat när det gäller gymansieskolan. Och en av de delar som studerats är alltså hur stor andel elever som inom tre år fullföljer sin gymnasieutbildning.

Rikssnittet är knappt 77 procent och åtta av de 15 Dala-kommunerna ligger över den andelen.

Och bäst i det här avseendet är gymnasieeleverna i Gagnef, andelen där är 82,2 procent, och nästan lika hög är den i Leksand och Falun

Noterbart är att andelen höjts eller ligger på samma nivå som i fjolårets mätning i 14 av länets kommuner.

Det är alltså bara i en som den sjunkit och det är i Vansbro. Där fullföljer bara knappt 69 procent av gymnasieleverna sin utbildning inom tre år.

Men Vansbro har ändå inte den lägsta andelen i länet. Den har Hedemora med 64,5 procent.

Det det är bara i fyra andra kommuner i landet som andelen är lägre, och lägst i Munkfors i Värmland med 54,5 procent.

Högst rankas i SKL:s mätning Högsby i Kalmar län med 91 procent.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sverigesradio.se