LUDVIKA

Svårt sjuka flyttas till korttidsboende

1:07 min

I Ludvika flyttas svårt sjuka patienter till ett kommunalt korttidsboende trots att de inte är medicinskt färdigbehandlade. Det hävdar kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska i en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

I sin anmälan hävdar sjuksköterskan att hon inte längre kan garantera patientsäkerheten, och att det saknas bemanning för att klara av så sjuka patienter på korttidsboenden.


"Ser allvarligt på det"
Britt Marinder (S) är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Ludvika, och så här säger hon om att patienterna flyttas, trots att de inte är färdigbehandlade:

– Det ser jag mycket allvarligt på. Det är allvarligt om vi inte kan ge den vård som våra patienter kräver.


Allt vanligare
Att svårt sjuka patienter skickas från sjukhus till kommunens korttidsboenden har blivit allt vanligare i Ludvika, enligt Vårdförbundet.

Så sent som i förra veckan anlände till exempel en manlig patient direkt från sjukhuset till ett korttidsboende i kommunen.

Personalen på korttidsboendet hade varken blivit informerad om vad mannen led av eller hur svårt sjuk han var.

Det är händelser som den som har fått den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att reagera.


Oasen värst drabbat
Korttidsboendet Oasen har allra störst problem med det här, enligt tidningen Vårdfokus, och i en intervju där säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan hon att hon inte längre kan garantera patientsäkerheten och att Socialstyrelsen måste granska situationen innan något allvarligt händer.

– Jag hoppas att Socialstyrelsen nu tittar på det här och ser om det är så som vår medicinskt ansvariga sjuksköterska uppfattar det, säger omsorgsnämndens ordförande Britt Marinder.