Borlänge

Unik boplats för fiskgjuse ersatt

1:11 min

Medan fiskgjuseparet är i Afrika under vintern, revs idag det bo de har vid Holmsjöarna i Borlänge. Tre män kämpade på 20 meters höjd över marken med att ta bort det. Samtidigt byggdes grunden till ett nytt bo, som paret kan ta i besittning när de kommer tillbaka i vår.

Fiskgjusarna har sedan sju-åtta år haft ett bo i en kraftledningsstolpe vid Lilla Holmsjön. Dit har de varje sommar kommit tillbaka och häckat.

Grunden till boet har hela tiden funnits kvar.

– Men nu har vi tagit bort det, säger Carl Aura vid Fortum, som äger ledningen.

– Det finns risk att fåglarna skadas och även att de kan orsaka strömavbrott.

För att fåglarna inte ska börja med ett nytt bobygge på samma plats, har det i närheten rests en hög påle av komposit med en plattform på. Där har grunden lagts från det gamla boet, som rivits.

– Förhoppningen är att de nu ska fortsätta bygga där istället,säger Carl Aura. Men säker på det kan man aldrig vara.

Det är en ovanlig insats, som nu gjorts vid Holmsjöarna.

– Jag har bara hört talas om att något liknande gjorts en gång tidigare, och den gången gick det bra, erinrar sig Carl Aura.

– Eftersom fiskgjusen är en skyddad art, måste vi göra allt för att rädda den.

Arbetet beräknas kosta upp emot 100 000 kronor.

– Så nu är det bara att med spänning vänta på våren och se hur det går.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se