FALUN

Debatt om skid-VM

1:23 min

Kommunfullmäktige i Falun bestämde i går att ge en borgen på 400 miljoner kronor till ett nytt bolag som ska ta över anläggningar och investeringar på Lugnet. Debatten kom till stor del att handla om för eller mot skid-VM.

Moderaten Mikael Rosén tycker att skid-VM är bra.

– Beslutet om att vi ska ha VM fattades ju för flera år sedan av fullmäktige. Det var ju därför vi ansökte om det. Och det gjorde vi förra mandatperioden så framgångsrikt att vi fick det, säger Mikael Rosén.

Beslutet i fullmäktige handlar inte om ja eller nej till Skid-VM egentligen. Utan om det kommunala bolaget Lugnet i Falun AB ska tilldelas en borgensram på 400 miljoner kronor för att äga anläggningarna på Lugnet och investera där. Bland annat inför skid-VM.

Ändå kom en stor del av debatten att handla om skid-VM:s vara eller icke vara.

– Jag är förvånad över att det plötsligt går att hosta upp 400 miljoner på ett VM - ett kortsiktigt spektakel! Varför finns inte dessa 400 miljoner när vi ska renovera skolorna som har ruttnat ihop på grund av er vanskötsel, sa Ove Raskopp, tidigare Sverigedemokrat, nu politiskt oberoende.

Det var Mikael Rosén som en gång skrev under det åtagande som Falu kommun har gjort med internationella skidförbundet.

– Enkelt uttryckt har vi förbundit oss att genomföra ett VM av en viss kvalitet.

Vad kommer det att kosta?

– Några exakta siffror finns ju inte än. Jag tror att de investeringar som vi bör göra på Lugnet, före VM, ligger på i storleksordningen 200 miljoner, säger Mikael Rosén.