Nytt förslag:

"Här ska röntgen bort"

1:19 min

Röntgen på alla vårdcentraler utom de i Särna, Sälen och på Borlänge sjukhus ska bort. Det tycker det norska konsultföretaget Helseplan som idag presenterade en helt ny utredning om röntgens vara eller icke vara.

Konsultföretaget Helseplan har utrett två alternativ men materialet som finns i utredningen innebär att andra alternativ lätt går att ta fram.

Det ena alternativet är att all röntgen på vårdcentralerna försvinner, utom den på Borlänge sjukhus. Något som skulle innebära en besparing på 2,1 miljoner kronor.

Det andra alternativet är att all röntgen tas bort på alla vårdcentralerna utom i Borlänge, Sälen och Särna, något som blir en besparing på 1,2 miljoner.

– Det andra alternativet passar bättre eftersom Mora skulle bli sprängt under skidsäsongen då det skulle innebär 40-50 akutundersökningar extra, säger konsulten Dag Gjesteby som gjort utredningen på Helseplan.

När det gäller de ekonomiska besparingar som landstinget skulle göra vid eventuell borttagning av röntgen så tycker Dag Gjesteby att det ska stå tillbaka för den betydligt viktigare personal- och patientsäkerheten.

– Det viktigaste i detta är inte ekonomin utan patientsäkerhet och kvalitet, säger Dag Gjesteby.

Det socialdemokratiska landstingsrådet, Inga-Lill Persson, tycker att utredningen är bra och att den kompletterar övriga utredningar som gjorts. Men hon säger också att det är en komplicerad fråga.

– Vi har fått en fördjupad utredning och konstaterar att det här blir en komplicerad fråga att ta ställning i inom politiken, säger Inga-Lill Persson.

I slutet av mars ska ärendet upp i landstingsstyrelsen och den 23 april ska ett beslut tas i fullmäktige.