Högskolan dalarna

Nu kan högskolan utbilda socionomer

Nu får högskolan Dalarna utbilda socionomer. Efter att ha väntat i flera år så har högskoleverket tillslut gett de examensrätt och skolan tror nu att söktrycket kommer öka för utbildningen.

Det socialarbetarprogram som i dag finns på skolan kommer göras om till ett socionomprogram och studenterna som pluggar där blir just socionomer.

Maria Fernström är programansvarig för det nuvarande socialarbetarprogramet.

- Det här har vi väntat på i många år, det är jätte, jätteroligt. Det är lite kul att det kom på alla hjärtans dag också, vi kommer aldrig glömma den här dagen, säger hon.

Har ni berättat det för studenterna?

-Ja, de har väntat på det här, de är jätteglada, säger Maria Fernström.

Redan 2009 sökte högskolan Dalarna examensrätt för socionomer, men då sa högskoleverket nej. För dålig förskarmiljö med för några disputerade lektorer föll det på då. Sedan dess har högskolan arbetat hårt för att få upp kvaliteten på utbildningen och nu har de tillslut fått sin examensrätt.

Akademichefen på högskolan dalarna Stina Jeffner tror att det kommer bli positivt för studenterna.

- Deras anställningsbarhet ökar. Det har varit ett bra program redan, men nu har vi fått den officiella statusen. Någon kan tycka att det är dåligt för det kommer att bli svårare att komma in på programmet. Vi har redan idag ett högt söktryck på det här programmet och jag kan tro att det kommer nästan fördubblas av att man nu blir socionom, säger hon.

Skillnaden mellan Socialarbetarprogramet och socionomprogramet handlar inte bara om att byta namn säger Christer Kullman som är professor i socialt arbete.

- Socionomexamen motsvarar att bli legitimerad sjuksköterska. Det är en typ av legitimation, men vi har inte den där lilla broschen eller det där pappret på legitimation. Men det är en typ av legitimation som socialarbetare, säger han.

Lotta Rydén
lotta.ryden@sverigesradio.se