Färre invånare i Dalarna

Dalarnas befolkning har minskat 231 personer, det visar nya siffror från statistiska centralbyrån.
Mest tappar Ludvika, 187 personer färre blev man där under årets första nio månader.
Den kommun som ökar mest i Dalarna är Leksand, plus 91 invånare.