24 extra miljoner till Moras äldrevård

Redan nästa år satsar Mora kommun extra pengar på äldrevården.
Det är de båda nya samarbetspartierna centern och socialdemokraterna som kommit överens om att skapa fler platser inom äldrevården.

Redan under våren nästa år blir det sex nya platser inom det särskilda boendet för människor som behöver extra mycket omvårdnad. Det blir två nya platser för demensvård och två nya så kallade växelvårdsplatser, alla inrymda på Tomtebogården. Dessutom kommer man att utöka dagverksamheten för dementa och psykiskt sjuka.

För att klara det så får socialförvaltningen 24 extra miljoner kronor och de pengarna tas till stor del från det ökade statliga stödet till kommunerna.
Utökningen av äldrevården fortsätter sedan även under kommande år.
Det gäller 20-25 nya platser för särskilt boende. Kommunen räknar med att befolkningen åldras och att fler kommer att behöva mera hjälp och vård.
De platserna ska vara klara i januari 2007 och kommer troligen att byggas på Saxnäsområdet i Mora.