Inget sparkrav på Tåg i Bergslagen

Det verkar inte bli några besparingar på kort sikt på Tåg i Bergslagen.
Det framgår av ett svar från näringsminister Ulrika Messing på en fråga i riksdagen om kommunikationerna i Dalarna från falumoderaten Rolf Gunnarsson.

Tidigare har det aviserats en 20-procentig besparing från den statliga myndigheten Rikstrafiken.
Messing säger nu att samverkansavtalet om tågtrafik mellan staten och länstrafikbolagen i de inblandade Bergslagslänen, bland annat Dalatrafik, ger mycket små möjligheter att spara.