Sexhundra friårsansökningar i Dalarna

Nästan sexhundra personer har ansökt om friår i Dalarna sedan första oktober. Ett friår betyder att en anställd kan vara ledig i tre månader upp till ett år medan en arbetslös får vikariera istället.

Fler kvinnor än män har sökt hittills och vanligaste branschen är hälso- och sjukvård, skriver Länsarbetsnämnden i ett pressmeddelande.

Totalt finns det 12 000 friårsplatser i Sverige och Dalarna har blivit tilldelat ungefär 350.