Alkoholisthem i Smedjebacken utökar

Behandlingshemmet i Malingsbo herrgård i Smedjebacken för alkoholberoende personer har nu - efter två års verksamhet - en stabil ekonomi, och planerar till och med att bygga ut för att kunna möta en väntad ökande efterfrågan.

Malingsbos huvudman, Svenska Kyrkan, har dock ännu inte skickat en enda klient till behandlingshemmet.

Tommy Elmertoft, vd på behandlingshemmet Malingsbo, tror att det kan ha att göra med den speciella kultur som finns inom kyrkans värld.

- Det finns mycket känslor av skam och skuld kring alkoholismen och från församlingen vill man kanske inte bli sedd som det ställe där det finns mycket problem med sprit.