MORA

Ny utredning av oljeläckage

1:22 min

Nu kan äntligen en lösning på oljeläckaget i Mora vara på väg. För trots år av utredningar fortsätter olja att läcka ut från Örjastäppans industriområde i Mora och ut i en dagvattenledning.

Nu kan äntligen en lösning på oljeläckaget i Mora vara på väg. För trots år av utredningar fortsätter olja att läcka ut från Örjastäppans industriområde i Mora och ut i en dagvattenledning.

Sedan Nodava, Norra Dalarnas vatten och avfall, satte in en oljeavskiljare har den samlat upp hundratals liter olja varje år. Men nu ska ytterligare en utredning starta.

Den 20 mars träffades Miljökontoret, företagen i området och Nodava för ett första möte som förhoppningsvis leder till att man hittar läckan.

– Vi har informerat hur vi ska komma till stånd med en lösning och då vill vi undersöka nätet, säger miljöinspektören Jon Böhlmark.

För att kunna kartlägga nätet kräver Miljökontoret att varje företag redovisar hur vattennätet ser ut i sin verksamhet. Det kan till exempel en konsult hjälpa till med.

Nodava och Eon, ett av de tiotal företag som finns i den del av industriområdet som är aktuellt, har redan anlitat en konsulttjänst.

På mötet erbjöds de övriga företagen också chansen att använda samma konsulttjänst.

– Vill man knoppa på med sin egen verksamhet ser vi positivt på det, så det hoppas vi på att de gör.

– För det ligger i allas intresse. Det är ju inte bara Miljökontorets ansvar även om det är vi som är tillsynsmyndighet och de som ska driva frågan myndighetsmässigt, säger Jon Böhlmark.