Dalarna

Minskat antal Lex Maria-anmälningar

1:28 min

Antalet Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen sjönk förra året i Dalarna med 30 procent, från 48 till 35 jämfört med året före. Men det finns ett stort mörkertal kring antalet anmälningar.

– Ibland finns det en okunskap om att det alls har inträffat en vårdskada, kommenteras mörkertalet av Per-Anders Sunesson, som är tillsynschef på Socialstyrelsen.

Syftet med Lex Maria är att garantera god vård och säker kvalitet. Det är ett sätt att stärka vården och syftar bland annat till att lära av de misstag, som begås.

Det kan handla om felbehandling, feldosering eller förväxlingar och liknande misstag.

Lex Maria gäller även för den privata vården och för tandvårds- och apotekspersonal.

Totalt gör hälso- och sjukvården i Sverige drygt 1 500 anmälningar om året. Men det finns ett stort mörkertal, då många händelser inte anmäls till Socialstyrelsen.

– Det kan ibland handla om en bedömningssak med gränsdragningsproblem, säger Per-Anders Sunesson.

– En historisk förklaring till mörkertalet har varit oviljan hos sjukvården att tala om att något gått fel, men det tycker jag det har blivit allt mindre av och det har kommit en öppnare attityd inom sjukvården, framhåller Per-Anders Sunesson vid Socialstyrelsen.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se