Falun

Kraftig kritik mot gymnasieskola

Haraldsbogymnasiet i Falun får av Skolinspektionen omfattande kritik på flera punkter. Bland annat saknas kontinuitet i det pedagogiska ledarskapet och rektorerna tar inte sitt ansvar för ett systematiskt kavlitetsarbete

 Rektorerna vet heller inte vilka lärare, som saknar utbildning för den undervisning de bedriver. De har heller inte ansvar för samtliga lärare, som undervisar inom deras ansvarsområde.

Skolinspektionen anser att det finns behov av att se över hela organisationen för skolan.

Skolinspektionen kräver också att skolan tar fram nya planer mot kränkande behandling av elever, då de nuvarande inte uppfyller de krav som finns.

Skolan ger heller inte särskilt stöd till elever i den omfattning och på det sätt de har rätt till.

Eleverna ges inte ett aktivt inflytande över utbildningen eller de ordningregler som utarbetats, påpekar Skolinspektionen.

Skolans rutiner för närvarokontroll av eleverna är ytterligare ett område som får kritik.

Senast den 9 augusti ska Falu kommun ha rättat till Skolinspektionens påpekanden.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se