Försäkringskassan

Inhyrd personal inte bra menar professor

1:12 min

Att anställda hos Manpower ska besluta om föräldrar har rätt till föräldrapeng, kan vara förödande för kvalitén. Det menar Lena Markusson, som är professor i förvaltningsrätt.

I vanliga fall är det bara myndigheter som får fatta beslut i ärenden som berör föräldrapenning eller annan ersättning från staten.

– Vi har kollat på den frågan men ser inget problem, i och med att dom leds och styrs av oss, säger Anne Spångberg på Försäkringskassan.

Vad exakt är det de ska göra?

– Utifrån de underlag som kommer in ska de fatta beslut om man har rätt till ersättning eller inte, samt säkerställa att utbetalning sker, säger Anne Spångberg.

Men på fackförbundet ST, som organiserar statligt anställda, är de kritiska. Peter Karlsson är sektionsordförande där:

– Vi tycker inte att det är helt okej med bemanningsföretag, men det här är en begränsad tid och för att vi ska kunna utföra våra åtaganden vi har mot sveriges befolkning så har vi sagt okej till det nu, säger han.

"Tveksamt"
De bemanningsanställda ska under ett år besluta om föräldrar har rätt till föräldraförsäkring till exmepel föräldrapeng eller mammaledighet, och på ST-facket ställer de sig frågan om det här är rättsäkert.

– Det är lite tveksamt, och det är därför vi tycker att det är en dålig idé, utan vi skulle hellre se att myndigheten anställde eget folk, säger Peter Karlsson.

"Inga problem"
Men på Försäkringskassan ser dom inget problem med det här säger Anne Spångberg.

– Dom får ju samma introduktion och kompetensutveckling som våra egna medarbetare så jag kan inte se att det skulle vara mera rättsosäkert än något annat, säger hon.


Finns frågetecken
Men, det finns stora problem med att Försäkringskassan låter bemmaningsanställda ta beslut om rätten till föräldrapeng.

Det säger Lena Markusson som är professor i förvaltningsrätt, efter Dalanytts avslöjande att 25 personer från Manpower hyrts in för att göra myndighetens jobb i Falun:

– Rättsligt sett så ses inte det här exemplet som ett överlämnande av myndighetsutövning eller förvaltningsuppgift, utan de som arbetar här är inhyrda hos myndigheten och därmed anses de vara en del av myndighetens arbete. Men det finns ju ändå frågetecken kring det här eftersom det finns en kortsiktighet i det som gör att man kan bli orolig för kvaliten i beslutsfattandet.

– Frågan om Försäkringskassan har försäkrat sig om att de här rekryterade personerna har rätt utbildning och rätt kvalifikationer, och att de sedan leder arbetet och stödjer uppdragstagarna så att de kan arbeta på ett korrekt sätt, säger Lena Markusson.

Fråga