AVESTA

Allvarliga brister i skolornas kök

1:05 min

Allt fler barn blir matallergiska, och i Avesta har kommunen gjort en granskning av hur skolköken gör för att inte allergiska barn ska få i sig något som dom inte tål. Alla tillagningskök i kommunen har kontrollerats, och brister finns hos alla.

– Om man inte sköter det här rätt kan det hända en väldigt allvarlig olycka, som leder till att barn blir allvarligt sjuka eller till och med dö, säger Yvonne Eklund, miljöchef i Avesta.

Idag är vart tionde barn allergiskt mot någon slags mat, och kraven på skolköken blir allt högre. Den granskning som nu har gjorts i Avesta visar att skolköken överlag sköter sig bra, men att diskningen måste bli bättre, och skolköken tvingas nu också byta ut plastbesticken mot rostfria slevar och knivar.

– Det blir kvar rester på redskap helt enkelt, säger Yvonne Eklund, som tillsammans med sina kollegor har kontrollerat alla 24 tillagningskök i Avesta, Fagersta och Norberg.

– Totalt lagas cirka 300 portioner per dag till de allergiska barnen bara i de här kommunerna. Därför är det viktigt att man har rätt rutiner.