Borlänge

Kommunen måste spara ytterligare 90 miljoner

Borlänge kommun måste spara 90 miljoner kronor för att komma tillrätta med ekonomin. Det är utöver tidigare besparingar på 50 miljoner kronor som redan tagits fram.

För att klara det här kommer kommunen se över sina anställningar, minska sina inköp, se över om taxor och avgifter måste höjas och minska utbetalningarna av försörjningsstöd.

Dessutom kan kommunen tänka sig att ta hjälp av bemanninsföretag för att få fler människor i arbete.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se