Antioxidanter- hälsosamt eller farligt?

Ett ett amerikanskt närings- och forskningsföretag som besökt Dalarna erbjuder människor att testa sitt antioxidantskydd - en del av immunförsvaret.
Med en enkel kontroll kan man enligt företaget Pharmanex få reda på om man behöver äta vitamin- eller mineraltillskott. Men frågan är om undersökningen är relevant.

Dalanytts reporter Evalisa Wallin gjorde i alla fall Phamanexs test, som går till så att man stoppar in handen i en apparat, en lågfrekvent laser:

- Du ligger i den här röda zonen. Det innebär att det är lite åt den låga sidan. Vi säger aldrig att ett värde är dåligt eller bra eller medelbra, utan ett värde är till för att förbättras, säger Dag Ridderstedt om Evalisas testresultat.

Dag Ridderstedt är konsult som arbetar med marknadsföring av Pharmanex.

Men Björn Beerman, professor på Läkemedelsverket, ifrågasätter undersökningen.
- Jag kan inte tänka mig att det kan vara mätbart på det här sättet. Den enda nyttan det gör är att man gör den här personen som har apparaten något mer förmögen, säger Björn Beerman.

Han rekommenderar ett halvt kilo frukt och grönsaker om dagen istället för kosttillskott, och säger att antioxidanter kan vara farligt.
- Vissa antioxidanter förefaller kunna öka risken för cancer, säger Björn Beerman.