Näringslivet uppvaktade falupoliker om flygtrafiken

Falun och Borlänge kommuner samt Landstinget Dalarna, det vill säga ägarna av flygplatsen Dala Airport, uppvaktas just nu av representanter för näringslivet i Falun/Borlänge som vill påvisa hur viktigt det är med väl fungerande flygförbindelser till och från länet.

Idag uppvaktades de ledande kommunpolitikerna i Falun av en delagation för det lokala näringslivet.

Enligt Anders Björkman, VD för näringslivets organisation i Falun och Borlänge, kan en eventuell nedläggning av flygförbindelserna från Borlänge på lång sikt medföra att produktion och företag försvinenr från regionen.