Järnbrist bakom problem med krypningar i benen

Personer med krypningar i benen, så kallade rastlösa ben, har ofta järnbrist. Järninjektioner direkt i blodet kan påtagligt minska besvären. Det visar resultat från medicinska studier som gjorts i Avesta, Örebro och Göteborg.

Resultatet av undersökningen presenteras på läkarstämman i Göteborg i morgon.
Studien, den första i sitt slag, omfattar 60 kvinnor och män som alla har krypningar i benen och dessutom järnbrist.