ARBETSFÖRMEDLINGEN

Allt fler ungdomar får jobb i Dalarna

1:09 min

Enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen så får allt fler unga jobb i Dalarna. Länet toppar dessutom statistiken över hela riket i att få ungdomar i arbete under det senaste året.

71 procent av de ungdomar i Dalarna som var utan arbete i april förra året inklusive alla nyinskrivna de senaste tolv månaderna, har fått ett arbete.

Allra mest minskar ungdomsarbetslösheten på små orter som Smedjebacken och Gagnef.

– Det vi ser är att andelen ungdomar i Dalarna kraftigt avviker jämfört med riket. Och vad det beror på att det går bättre i Dalarna än på andra håll är svårt att säga men en bidragande orsak är generationsväxlingen och där ligger Dalarna ganska tidigt. Det säger Peter Heidkamp, som är chef för Arbetsförmedlingen i Falun.

I riket som helhet är nivån 59 procent.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se