Teckenspråkets dag

Världens vackraste språk

1:03 min

Världens vackraste språk. Det hävdar Gunilla Kolm, rektor vid Västanviks folkhögskola, med anledning av att det idag är Teckenspråkets dag.

Det är idag 31 år sedan riskdagen erkände teckenspråket, som de dövas första språk och svenska som deras andraspråk.

– Men det finns fortfarande mycket kvar att kämpa för i samhället,som till exempel tillgänglighet och bemötande, säger Gunilla Kolm.

I den bästa av världar kan alla teckenspråk.

– För döva kan aldrig lära sig att höra, men hörande kan lära sig teckenspråk.

– Teckenspråk är världens vackraste språk, anser Gunilla Kolm.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se