Orsa

Miljoner i ersättning när skog skyddas

Skogsstyrelsen har beslutat att biotopskydda ett 17 hektar stort område med äldre naturskog i Orsa. Fastigheten ägs av fyra personer som nu får drygt två miljoner kronor i ersättning från staten.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas någon verksamhet eller vidtgas åtgärder som kan skda naturmiljön.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se