VÄSTERDALARNA

Åtalas för att ha brutit grus

En näringsidkare i Västerdalarna har åtalats för att ha brutit grus ur en åsrygg utan att sökt tillstånd för det. Åtgärderna har inneburit väsentlig förändring av naturmiljön och dessutom har det inte skett något samråd med miljönämnden innan brytning genomfördes, framhålls det i åtalet.