Smedjebacken

Ja till vindkraft säger Försvarsmakten

Försvarsmakten säger ja till vindkraft i Smedjebacken. I ett tidigt skede när det gäller remissyttrande har försvaret inget att invända emot att 16 vindkraftverk sätts upp vid Långholmsberget i Smedjebackens kommun.