Landstinget Dalarna

Sluttippsat om faror

1:01 min

Till Risklinjen kan du ringa dygnet runt och tipsa om faror och risker. Men vid årsskiftet lägger Landstinget Dalarna ner projektet. Anledningen är för dåligt intresse menar sekreteraren Britt-Marie Sandberg vid avdelningen för hälsofrämjande.

– Eftersom de ringer så lite så tycker vi att det är dags att lägga ner nu, säger hon.

Risklinjen startade 1996 och tanken var att med hjälp av invånarnas tips skulle det bli lättare att förebygga olyckor. Till exempel farliga produkter, brunnar utan lock eller trasiga lekredskap.

Projektet är ett samarbetet mellan kommunerna, landstingen, Folkhälsoinstitutet och SOS Alarm AB. Men nu har alltså Landstinget Dalarna bestämt sig för att dra sig ur.

– Dels är det ju så att vi bara haft 23 samtal på ett helt år. När det är 23 samtal så är det inte mycket att vara med på, säger Britt-Marie Sandberg.

Hur mycket har kunna förbättrats tack vare den här rikslinjen sedan den startade 1996?

– Det vet inte jag för kommunerna rapporterar inte in till mig.

Så man vet bara hur många samtal som har kommit in men inte hur mycket som har åtgärdats?

– Ja. Det är lite svårt för oss att jobba, säger Britt-Marie Sandberg.

Sara From
sara.from@sverigesradio.se