INTERNATIONELLA MODERSMÅLSDAGEN

Viktigt med modersmålsundervisning tycker lektor

3:16 min

Idag är det Internationella modersmålsdagen. Ingen vet riktigt hur många modersmål som talas i Dalarna, men det tros vara runt hundra stycken. Junyu Wu (bilden) har kinesiska som modersmål.

Och det borde satsas mer på modersmålsundervisningen i landet, det tycker Dorota Lubinska som är lektor i svenska som andraspråk på Högkolan Dalarna:

– Vi kan inte kapa av modersmålet, eftersom det finns med en person. Och det är en del av personens verklighet och liv, så oavsett hur mycket vi satsar på modersmålet så finns det med den här personen. Det stöd som vi ger i skolan för modersmålet är långt ifrån det som man skulle behöva för att uppnå en högre behärskning i modersmålet, men man får nöja sig med det som finns. Det är ju bra att något finns över huvudet taget, säger Dorota Lubinska.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se