KOMMUNER I DALARNA

Placerar ungdomar på kritiserat behandlingshem

1:27 min

Flera kommuner i Dalarna har avtal med ett HVB-hem som använder sig av den kritiserade behandlingsformen teckenekonomi. Socialstyrelsen kritiserar metoden och Barnombudsmannen menar att den kan vara olaglig.

Teckenekonomi går ut på att ungdomarna får poäng för att uppmuntra positiva beteenden, men kan också användas som bestraffning.

Så här berättar Klara* som bott i familjehem som tillhör samma bolag som driver det aktuella HVB-hemmet Davidsbogård i Norberg:

– Om vi inte följde teckenekonomin bra så fick vi inte träffa våra syskon, och vi fick dessutom inte träffa mamma och pappa. De fick ju komma två gånger om året men skötte vi oss inte så fick de inte det.

Dalanytt har också tagit del av ljudinspelningar där ett annat barn ringer hem från Davidsbogård och berättar att han inte vågar ringa till Bris, Barnens rätt i samhället, för då kan han bli av med poäng.

Socialstyrelsen kritiserade så sent som i januari i år Davidsbogård för hur de använder sig av teckenekonomi, och forskare menar att det över huvud taget inte finns några belägg för att den här metoden fungerar.

– Den evidensen som man behöver för teckenekonomi den har vi inte idag, säger Titti Matsson, som är professor i offentlig rätt, vid Lunds Universitet.

Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, går ännu ett steg längre och kallar metoden olaglig om den används för att bestraffa.

– Det är inte okej, det är någonting som barnrättskomittén, som granskar om man följer barnkonventionen, har varit skarpt kritiska mot. Det är något som inte överensstämmer med svensk lag heller för den delen.

Klara bor inte längre i familjehem, men hon har inga positiva minnen av att leva efter ett poängsystem.

– Jag var 17 år va, men blev behandlad som en fyra - fem åring, det var jobbigt, säger hon.

* Klara heter egentligen något annat.