Säter

Högskoleutbildning av skötare startas

En tvåårig yrkeshögskoleutbildning för skötare inom psykiatrin kommer att startas av Landstinget Dalarna. Utbildningen börjar i september och kommer att bedrivas på distans.

Utbildningen får riksintag och administreras av Psykiatrins utvecklingsenhet i Säter

Det är Yrkeshögskolemyndigheten, som gett tillstånd till utbildnngen med motiveringen att den bland annat svarar mot ett behov i arbetslivet.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se