NY STUDIE VISAR

Antal brott bland 15-åringar minskar

1:10 min

Antalet fall av snatteri, stöld och skadegörelse bland elever i klass nio i Sverige minskar. 15-åringarna har också en mindre tillåtande attityd till att begå brott, visar en ny studie som Brottsförebygganderådet - BRÅ - släppte idag.

– Jag tycker inte att det är okej att bryta mot lagen, man ska ju inte snatta, man ska ju inte klottra. Lagen finns där för att man inte ska bryta mot den, säger Alica Alexandersson som går i nian i en skola i Falun.

Brottsförebyggande rådet - BRÅ - har gjort undersökningar om brottslighet bland elever i årskurs nio sen 1995. Och det är framförallt fallen av snatteri, stöld och skadegörelse som har minskat.

Även attityderna till att begå brott har blivit mindre tillåtande, andelen elever som anger att de skulle tycka att det var "helt ok" till "ganska ok" om deras kompisar skulle snatta i en affär, har minskat från 27 till 17 procent på 14 år.

Mi Skördeman, Alicia Alexandersson och Eline Snabb går alla i nian, och de tror att brott är något en gör när man är yngre.

– Jag tror att snatteri och sånt, det är mer sånt som man håller på med i sexan, nu när man är äldre vet man om att det inte är så himla smart att göra det, säger Eline Snabb.

– Jag tror alltid att man har vetat om att det inte är lagligt men jag tror att man respekterar det mer när man är äldre. Det är mer fel ju äldre man blir känns det som, säger Mi Skördeman

– Man vet konsekvenserna, säger Alicia Alexanderson.

Lotta Rydén
lotta.ryden@sverigesradio.se