Varsel idag

Hundra byggarbetare i Dalarna i strejk

1:22 min

Hundra byggarbetare i Dalarna kommer att tas ut i strejk av fackförbundet Byggnads, som varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Anledningen är den otrygga arbetsmiljön.

I första skedet berörs bland annat arbetare vid Ikano-bygget vid Ikea i Borlänge, ABB:s nya kontor i Ludvika, och Peabs bygge vid gruvan i Garpenberg där 60 byggnadsarbetare kan gå ut i strejk.

Strejken träder i kraft den 12 mars om inget nytt avtal förhandlas fram innan dess. Bråket gäller arbetsmiljön. Många byggarbetare omkommer på grund av bristande säkerhet.

– Se till att vi har en arbetsplats där man kan känna sig säker och trygg och det är det inte idag. Det är ett uppskruvat tempo på många ställen, och många olika entreprenörer och samordningen är bristfällig, och det är då det blir olycksfall. Det säger Anders Ax som är ordförande i Byggnads GävleDala.

Men tar inte arbetsgivarna det på allvar?

– Jo på pappret gör de det verkligen, men inte i själva verket.

Och det finns stora brister i arbetsmiljön hos små byggföretag, konstaterar Arbetsmiljöverket efter att under två års tid ha inspekterat över 2 000 arbetsplatser. På 200 av dem var bristerna så stora att arbetet stoppades.

Totalt ställde Arbetsmiljöverket 3 400 krav på förbättringar hos företagen. Det rörde sig bland annat om bristande fallskydd, borttagna säkerhetsanordningar på maskiner och dålig kunskap om arbete som kan orsaka hälsoproblem.

Majoriteten av de inspekterade byggföretagen hade färre än tio anställda, och hade inte inspekterats tidigare.

De utvalda byggena är på olika sätt i känsliga skeden. Dessutom är byggande en komplicerad kedja där olika yrkesgrupper, inte sällan från olika underentreprenörer, behöver göra sina jobb i exakt rätt ordning.

– Andra entreprenörer riskerar att bli berörda, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Oenigheten mellan Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier handlar inte om löneökningar. Byggnads inordnar sig i LO:s samordning när det gäller pengarna. I stället är det enligt Byggnads säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna och ordning och reda i byggbranschen som står högst på dagordningen.

Enligt Byggnads är lösningen på båda problemen att få bort de långa kedjorna av underentreprenörer som finns på byggen.

Stridsåtgärderna omfattar totalt cirka 3 000 av Byggnads medlemmar i landet.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se