UPPDRAG GRANSKNING

Skarp kritik mot SVT:s utpekande av skidåkare

11 min

Kritiken är stark mot SVT:s Uppdrag Gransknings program om misstänkt bloddopning, där man menar att flera skidåkare under 90-talet - bland annat en dalaåkare - ska ha varit dopade. Det är fel att peka ut enskilda åkare utifrån de provresultat SVT har, menar flera experter.

Skidförbundet i både Norge och Sverige är kritiska till att åkare pekats ut av programmet. Utifrån testresultat vid världscupen i finska Lahtis 1997 visade SVT på blodvärden som inte varit möjliga att uppnå utan manipulering.

Men det går inte att dra de slutsatserna för enskilda åkare, menar Bo Berglund, medlem i den internationella antidopningsbyrån Wada.

– Nej, det tycker inte jag. Däremot är det intressant att gruppen, elitskidåkare på 1990-talet, generellt hade väldigt höga blodvärden, som också ökade mot slutet av 90-talet. Det är mycket viktig information som ligger bakom att man en gång startade programmen med blodprover, säger han i P1 Morgon.

Varför kan man inte koppla det till enskilda skidåkare?

– Det är så många yttre faktorer som påverkar det här, och på den tiden hade man inte klart för sig hur man skulle göra rent praktiskt för att få felet så litet som möjligt. Det kunde handla om hur mycket vätska man druckit eller om man tränat eller inte – enkla faktorer som påverkar värdet, säger Bo Berglund.

SVT:s Uppdrag granskning ansåg ändå att det var motiverat att fråga de utpekade elitidrottsmännen om de värden testet visat.

– Vi lät förbundets egna experter, och före detta dopningsexpert Bengt Saltin, analysera och kommentera resultaten – och de reagerade mycket starkt mot siffrorna. Det var den reaktionen och analysen som gjorde att vi fann det motiverat att ställa frågan till de här elitidrottsmännen, säger Nils Hansson, ansvarig utgivare för Uppdrag gransking, i P1 Morgon.

Hur ser du på kritiken att enskilda pekas ut bara på grund av ett enskilt provtillfälle?

– Den typen av förbehåll finns med i programmet, men vi resonerar så att en skidåkare med stora framgångar är man en offentlig person. Det innebär att man får tåla obekväma frågor och kritiskt granskande frågor – det här är enda sättet för oss att närma sig kärnan i den här problematiken, säger Nils Hansson.