Våldtäktsåtalad frias av oenig tingsrätt

Falu tingsrätt har friat en 35-årig Falubo som stått åtalad för våldtäkt i slutet av december.

Tingsrätten var oenig i fallet, rättens ordförande och en nämndeman ansåg att kvinnans historia var trovärdig medan två andra nämndemän inte blev övertygade.

I de fall rätten är oenig och ställningen är två mot två, friar man hellre än fäller, vilket alltså skedde.