Kommunen i Borlänge nobbar hjälp från före detta kriminella

Borlänge vill Föreningen kriminellas revansch i samhället, KRIS, gärna vara vägvakter och hjälpa barnen i kvarnsveden att säkert ta sig till skolan. 

Kommunen kan dock inte tänka sig att låta KRIS ställa upp, inte ens på ideell basis.

Den tidigare vägvakten vid skolan har fått ett annat jobb och kommunen har inte fått fram en ersättare.