Nationaldagen ska bli folkfest

En länskommitté har bildats för att göra nationaldagen den 6 juni till en folkfest.
Bl a ska kommittén försöka attrahera fler målgrupper, framför allt då barn och ungomar.
Gruppen har också som uppgift att se till att det sker aktiviteter i alla kommuner under nationaldagen som från och med i år är helgdag.
Ordförande i länskommittén är landshövding Ingrid Dahlberg.