Misstanke om legionella på Dalahotell

Sedan ett 50-tal personer insjuknat efter en konferens på Hotel Dalecarlia i Tällberg i slutet av förra veckan har prover nu tagits där för att se om dom drabbats av legionella eller pontiacsjukan.

Det var sedan konferensdeltagarna insjuknat med bland annat huvudvärk, muskelvärk och illamående, som misstankar uppstod att de kan ha smittats i bubbelbadet vid hotellets spa-anläggning. Prover har där nu tagits för analys.

I avvaktan på provsvaren hålls bubbelbadet stängt, medan hotellets verksamhet i övrigt fungerar i vanlig ordning.

Legionellabakterien kan i vissa fall orsaka allvarlig lunginflammation medan pontiacsjukan är en lindrigare sjukdomsform orsakad av samma bakterie.
Legionellasmittan överförs oftast via vatten. Den överförs inte från människa till människa.

Hotell Dalecarlias VD fruktar nu att hotellet kan förlora gäster på grund av misstankarna.