Ingen kunskap om EU:s nya grundlag

Kunskaperna i Dalarna om den nya konstitution, eller grundlag, som kan komma att gälla för alla medlemsländer i EU nästa år är dålig. I en enkät som Dala Nytt gjort i Falun, kände ingen till den.
Om EUs alla 25 medlemsländer säger ja, kan den nya konstitution börja gälla redan nästa år. Det är som en ny grundlag. Den handlar om ett nytt arbetssätt och nya regler i EU, som påverkar alla invånare i medlemsländerna. Men i en opinionsundersökning som nättidningen EU-observer publicerar ,framgår att invånarna i samtliga länder vet väldigt lite om vad konstitutionen egentligen innebär. Det är också en bild som stämmer för Dalarna, enligt Dala Nytts enkät.