Manar till fortsatta besparingar

Trots att Smedjebackens kommun förra året gav ett överskott på drygt 1,5 miljoner kronor konstaterar revisorerna i sin årliga granskning att kommunens ekonomi fortfarande är svag och att det behövs fortsatt sparande inom verksamheterna.

Revisorerna pekar också på att det i årsredovisningen i flera fall saknas analys och förklaring till att det uppstått ekonomiska avvikelser inom olika avdelningar.