Coops bygge i Borlänge tills vidare stoppat

I Borlänge har Naturskyddsföreningen och LRF Dalarna överklagat Coop Forums bygge i Borlänge till regeringen. Enligt de båda föreningarna leder köpcentra utanför tätorter till att bilberoendet ökar och att miljön skadas.

Coop forum hade planerat utbyggnaden till våren, nu måste de vänta på regeringens beslut.  När det kan komma att tas är oklart.