Många i länsbor mobbade på sina arbetsplatser

84 fall av mobbing på arbetsplatser anmäldes  mellan år 2002 och 2004 till Arbetsmiljöverket. Mörkertalet är toligen mycket större.

Den som utsätts för mobbing är oftast en kompetent och drivande person, med nya idéer. Många gånger är den utsatta en kvinna.