Störst barnfattigdom i Älvdalen och Borlänge

Rädda barnen har idag presenterat sin rapport om barnfattigdomen i Sverige.Den visar att Älvdalen och Borlänge år 2002 hade den största andelen barn som levde i fattiga hushåll i Dalarna.
15 procent av barnen i Älvdalen och Borlänge levde i familjer med inkomster som var mindre än den lägsta acceptabla utgiftsnivån. Bara 30 av landets 290 kommuner visar sämre siffror än de två dala kommunerna.
Bäst i Dalarna har barnen det i Säter som ligger på 20:e plats i landet där bara 7 procent av barnen bor i hushåll med låg inkomststandard eller lever på socialbidrag.