Ingen polisförstärkning i Västerbergslagen

Det går för närvarande inte att ha en polispatrull dygnet runt i Ludvika. Det finns helt enkelt för få poliser till detta.
Det svaret får Ludvika och Smedjebackens kommuner av länspolismästare Matts Johansson på en begäran om ökade polisinsatser i sina områden.
En avvägning måste hela tiden göras för att fördela resurserna över hela länet, skriver länspolismästaren. Han kan dock se kommande förbättringar bl a i form av en förstärkt länskriminaljour, fler polisaspiranter och en verksamhet där allmänheten kan komma i kontakt med polisen dygnet runt i frågor som kan gälla pass, vapen eller trafik.