Få sexövergrepp anmäls

Endast ett fåtal kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp anmäler brottet.

Enligt Brottsförebyggande rådet kan de anmälda brotten vara så få som 10-15 % av de brott som verkligen begås.

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström driver just nu en utredning om varför mörkertalet är så stort. Utredningen ska vara klar i augusti.