Hästberg räddas undan nedläggning?

Nu ser det ut som om Hästbergs specialpedagogiska enhet i Falun ska kunna räddas.
Hästberg, som tar emot svårt handikappade barn, drivs av landstinget, men nu är kommunerna i länet är beredda att gå in med mer pengar.

Vid ett möte idag mellan representanter för landstinget och kommunerna beslöt man tillsätta en arbetsgrupp som ska se över finansieringsformerna.

Carin Runeson, socialdemokratisk kommun- och landstingspolitiker från Smedjebacken säger till Dalanytt att det är viktigt att den specialkompetens som finns på Hästberg ska finnas kvar och att det specialdepagogiska enheten främst är en kommunal angelägenhet.