Rekordvinst för SSAB

Stålkoncernen SSAB redovisar det bästa resultatet någonsin i sin resultatredovisning för såväl sista kvartalet i fjol som för hela 2004. Försäljningen under året ökade med 24 procent.
Vinsten för sista kvartalet uppgick till 2 138 miljoner kronor. Det kan jämföras med en vinst på 462 miljoner kronor för motsvarande period året innan.
Under 2005 spår SSAB att efterfrågan på stål fortsätter att öka, men med en lägre tillväxt än under 2004.