Fler flickor snusar

Snusandet bland grundskoleflickorna i Falun har ökat. Det visar den årliga undersökningen om grundskoleelevernas tobaks- och snusvanor.
Åtta procent av alla flickor i årkurs nio i Falun snusar. Det är en ökning, men sammafaller ändå med riksgenomsnittet.
Hos pojkarna i nian tenderar snusandet att minska, men det är ändå 20 procent av dom som snusar.
Glädjande är att rökning bland eleverna i åk nio i Falun ligger på förhållandevis låg nivå jämfört med riksgenomsnittet, konstateras det i undersökningen.