Långväga besökare till Orsa skridskodag

På lördag är det ”Skridskodagen” i Orsa och även om det finns Orsabor som åker så tycks intresset för skridskobanorna vara störst utifrån, och framförallt då från Holland.

Redan nu är det klart att ett 60-tal åkare från Holland kommer till skridskodagen. Även två representanter från Hollands skridskoförbund kommer för att se vad som är på gång i Orsa.