Falu Energi storsatsar på nytt kraftvärmeverk

Kommunala bolaget Falu Energi & Vatten bygger nu ytterligare ett kraftvärmeverk bredvid det befintliga Västermalmsverket i Falun. Det nya verket kommer att eldas med flis, bark, spån och trädspill. 

Byggstarten sker i maj och bygget ska stå klart i januari 2007. Kostnaden beräknas till cirka 320 miljoner kr. Det nya verket kommer att utvinna lika stor värme- och eleffekt som det befintliga.

Falu Energi & Vattens VD Bengt Gustafsson säger i ett pressmeddelande att investeringen väntas betyda bättre ekonomi för fjärrvärmekunder, för företaget och även betyda bättre miljö i Falun.